پاتوق دانشجوییتامین نیازهای دانشجو

بالاخره برنامه ودرخواست های شما دوستان در قالب یک برنامه وهدف درآمد وما مفتخر به انجام همچین کاری شده ایم.همانطور که قبلا قول آن را داده بودیم که نیاز های شما دانشجویان را برطرف وپاسخ گو باشیم به قول خود عمل کردیم وهم اکنون در خواست های شماعزیزان فهرست گونه در سمت راست در قسمت موضوع مطالب بر روی وبلاگ قرار گرفته است وبه حول قوه ی الهی مطالب اصلی آن در روزهای آینده باارسال پیامک و یاایمیل خدمت دوستان وبلاگی خواهد رسید. 

شما دوستان می توانید با قرار دادن ایمیل خود در قسمت سمت راست وبلاگ عضو شده وبا هر باربروز شدن وبلاگ واطلاع از فهرست تازه ترین مطالب که دروبلاگ قرارمیگیرد زودتر از دیگران با خبر شوید.

                              هسته ی وبلاگ پاتوق دانشجویی

النازقره خواه                           مسئول دریافت وارسال پیامک(گردن گروه

elnaz konjkav21@yahoo.com

ساناز احتمالی                          مسئول رایانه(گوش گروه

sanaz shans20@yahoo.com

مریم خانی                             مسئول درخواست بازدیدکنندگان(پای گروه

khany molagat19@yahoo.com

هادی متولی                           مسئول جمع آوری مطالب(استخوان گروه

hady motevaly18@yahoo.com

رامین عبدی                           مدیریت گروه(چی بگم؟؟؟؟

09361988969

abdiramin22@yahoo.com

مسلم بخشی نیا                        مثلامدیریت گروه

09358374446

b.nmoslem@ymail.com

                                   راهنمایییییییها

دوسسستان جهت رسیدن راحت تر به موضوع آن را از سمت راست وبلاگ انتخاب کنند!!!!!!!!!!!!!

عزیزان نظرات خودرا،در مورد هرمطلب در قسمت نظرات همان قسمت وارد کنند!!!!!!!!!!!!!!

غیور مردان وبلاگ نویس برای بیان درخواستهاوتجربیات و خاطرات ویا سوتی هایی که دادن به قسمت کرسی آزاد سمت راست وبلاگ رفته در قسمت نظرات ثبت کنند تا ما هم............!!!!!!!!!!!

                              دعوتناممممممممه

این گروه آماده ی هرگونه همکاری با دیگر دوستان می باشد.لطفاهمکاری خود درهر زمینه ای را به طور خصوصی به وبلاگ ارسال کنیدتا شما نیز از هسته ی گروه شوید تاقسمتی از وبلاگ رابه شما بسپاریم.

درضمن دریافت هرگونه مطالب وقراردادن آن در وبلاگ پذیرفته می شود پس بدو اگه این کارو کنی معععععععروف میشیا!!!!!!!!!!!!!!!!

لطفا...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 14 / 10 / 1393برچسب:, توسط رامین عبدی |

اسامی دانشجویان عزیزی که زمان ارائه پروژه آنان در تاریخ 91.2.2 می باشد به شرح زیر می باشد:

1-مریم زینی نژاد

موضوع پروژه:فاضلاب شهری منبع اولیه آن ومسیر حرکت وبهره برداری واستفاده از آن در تولیدات زراعی(ورامین)

2-احمد سرهنگی

موضوع پروژه:نیترات-منابع اولیه آن وآلودگی آبهای نوشیدنی ومواد غذایی

3-هادی متولی

موضوع پروژه:بیولوژی خاک

4-مهرناز چایی فروش

موضوع پروژه:حاصلخیزی خاک

5-شهناز طالبی

موضوع پروژه:نفت وفرآورده های نفتی وتجملات زیست محیطی

6-یگانه شهبازی

موضوع پروژه:مهمترین عوامل تحمیل کننده وآلوده کننده خاک های زراعی

7-سهیلا محمد امینی

موضوع پروژه:آلودگی آب های خلیج فارس

8-محمود ولی خانی

موضوع پروژه:حاصلخیزی خاک

9-مسعود گل محمدی

موضوع پروژه:آلودگی فیزیکی خاک

10-ساناز علیزاده

موضوع پروژه:ترکیبات هوا

11-نگین احمدی

موضوع پروژه:انواع روابط بین موجودات زنده از نوع جانور وگیاه

ـودر ادامه اسامی دانشجویان عزیزی که زمان ارائه پروژه آنان در تاریخ 91.2.23می باشد به شرح زیر می باشد:

1-مهسا گیلوری

موضوع پروژه:آب زراعی.تامین آبهای زراعی وکیفیت آب

2-افسانه خالقی

موضوع پروژه:نقش واهمیت مواد آلی در خاک

3-فاطمه دولت آبادی

موضوع پروژه:مهمترین عوامل آلوده کننده مواد(گازها)

4-فائزه عباسپور

موضوع پروژه:آلودگی هوا(ذرات واجرام)

5-سیمین ناز پروران

موضوع پروژه:تنوع زیستی ومسائل حفاظت از آن

6-محمد عرب

موضوع پروژه:تولیدات صنعتی وآلودگی هوا

7-محبوبه میر طیبی

موضوع پروژه:باران های اسیدی وتاثیرات آن بر خاک های زراعی

8-فرزانه علی بیگی

موضوع پروژه:آلودگی آب ها وفاضلاب های صنعتی

9-الناز خالقی

موضوع پروژه:چرخه های زیستی-زمین شیمیایی

10-رامین عبدی

موضوع پروژه:آلودگی خاک از طریق سموم شیمیایی

 نکته خیلی فجیح:دوستان عزیز جهت تسریع اطلاع رسانی به دیگر دانشجویان کلاس نیز حتما گفته شود.

 

ـمدیریت وبلاگ آقای رامین عبدی ومسئول رایانه خانم ساناز احتمالی منتظر نظرات وانتقادات شما دوستان می باشد.

09361988969:شماره تماس

abdiramin22@yahoo.com:ایمیل

                                                                                                  مدیریت وبلاگ

                                                                                                                 رامین عبدی

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 27 / 1 / 1393برچسب:, توسط رامین عبدی |